lzth.net
当前位置:首页 >> 带龟字的成语有哪些 >>

带龟字的成语有哪些

金龟换酒、 麟凤龟龙、 龟鹤遐寿、 不龟手药、 兔角龟毛、 龟年鹤寿、 凿龟数策、 蝉腹龟肠、 龟龄鹤算、 鼎玉龟符、 鸡胸龟背、 龟玉毁椟、 龟冷搘床、 证龟成鳖、 不待蓍龟、 悬龟系鱼、 龟龙片甲、 龟冷支床、 瓦影龟鱼、 龟龙鳞凤、 犀顶龟...

鹤算龟龄、凿龟数策、援鳖失龟、龟厌不告、证龟成鳖、龟冷支床、诟龟呼天、犀顶龟文、筮短龟长、支床有龟、缩头乌龟、龟甲屏风、老龟刳肠、白金龟龙、老鼠拉龟、龟阴秋稼、龟冷搘牀、河目龟文、老龟割肠、长眉魔龟、龟山神草、苍龟探穴、证龟成...

龟玉毁椟,龟年鹤寿,龟毛兔角,龟龙片甲,悬龟系鱼,鸡胸龟背,识龟成鳖,龟冷支床,不龟手药,凿龟数策,龟厌不告,老龟刳肠,龟文鸟迹,援鳖失龟,证龟成鳖,一龟一鹤,支床有龟,毛宝放龟,不待蓍龟,麟凤龟龙,金龟换酒,刮毛龟背,犀顶龟文,诟龟呼天,鼎玉龟符,鹤...

带龟字的成语: 犀顶龟文、龟文鸟迹、鼎玉龟符、龟冷搘床、悬龟系鱼、龟年鹤算、龟龄鹤算、 兔角龟毛、龟年鹤寿、凿龟数策、证龟成鳖、援鳖失龟、龟厌不告、龟龙鳞凤、 龟冷支床、金龟换酒、龟龙片甲、无待蓍龟、不待蓍龟、瓦影龟鱼、不龟手药、...

龟龙鳞凤 传统上用来象征高寿、尊贵、吉祥的四种动物。比喻身处高位德盖四海的人。 龟龙片甲 比喻无论巨细都搜罗进来的好东西。 龟冷支床 比喻壮志未酬,蛰居待时。 龟毛兔角 乌龟身上生毛,兔子头上长角。比喻不可能存在或有名无实的东西。 龟...

带龟的四字成语有很多,比如龟冷搘床、龟玉毁椟、龟龄鹤算、无待蓍龟、鸡胸龟背、龟年鹤寿、龟龙片甲、龟冷支床、悬龟系鱼、凿龟数策、龟厌不告、龟毛兔角、识龟成鳖、龟龙麟凤、证龟成鳖、不龟手药、龟文鸟迹、犀顶龟文、老龟刳肠等。 一、龟冷...

答案是:归心似箭。 【解释】:想回家的心情像射出的箭一样快。形容回家心切。 【出自】:明·名教中人《好俅传》第十二回:“承长兄厚爱,本当领教,只奈归心似箭,今日立刻就要行了。” 【示例】:不多时,穿过松林,渡过小溪,过了水月村,越过...

龟鹤遐寿 遐:长久。祝人长寿的颂辞。 龟龙鳞凤 传统上用来象征高寿、尊贵、吉祥的四种动物。比喻身处高位德盖四海的人。 龟龙片甲 比喻无论巨细都搜罗进来的好东西。 龟冷支床 比喻壮志未酬,蛰居待时。 龟毛兔角 乌龟身上生毛,兔子头上长角。...

归心似箭guīxīnsìjiàn [释义] 想回家的心情像射出的箭一样急。形容想回家的心情十分急切。 [语出] 清·名教中人《好逑传》第十二回;“承长兄厚爱;本当领教;只是归心似箭;今日立刻就要行了。” [正音] 似;不能读作“shì”。 [辨形] 箭;不能写作“...

第三个字是龟成语 相关的成语: 田地龟裂犀顶龟文瓦影龟鱼麟凤龟龙鼎玉龟符蝉腹龟肠鸡胸龟背兔角龟毛

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com