lzth.net
当前位置:首页 >> 带祥东字的成语 >>

带祥东字的成语

祥风时雨 祥麟瑞凤 祥麟威凤 祥云瑞彩 祥云瑞气 安祥恭敬 不祥之木 不祥之兆 不祥之征 吉祥如意 吉祥善事 吉祥止止 王祥卧冰 瑞彩祥云 瑞气祥云 威风祥麟 威凤祥麟 和气致祥 和气致祥,乖气致戾 和气致祥,乖气致异 佳兵不祥 龙凤呈祥 麟趾呈祥 熊罴之祥 长发其祥 遇难成祥 遇难呈祥 作善降祥 遵厌兆祥 国家将兴,必有祯祥 乖气致戾,和气致祥

拆东补西、拆东墙补西墙、拆西补东、道东说西、道西说东 东挨西撞、东捱西问、东奔西窜、东奔西跑、东奔西逃 东奔西向、东奔西撞、东奔西走、东播西流、东补西凑 东猜西揣、东猜西疑、东藏西躲、东差西误、东抄西袭 东扯西拉、东扯西

带有东字的成语 :东山再起、 东张西望、 东拉西扯、 声东击西、 旭日东升、 东施效颦、 福如东海、 东窗事发、 三十年河东,三十年河西、 付之东流、 万事俱备,只欠东风、 东拼西凑、 无面目见江东父老、 江东父老、 东倒西歪

【成语】:东徙西迁 【拼音】:dōng xǐ xī qiān 【解释】:指四处迁移,漂泊不定.【成语】:东拦西阻 【拼音】:dōng lán xī zǔ 【解释】:指极力阻拦.【成语】:东西 【拼音】:dōng xián xī là 【解释】:指到处张罗.【成语】:东猜西

吉祥如意 jí xiáng rú yì [释义] 祥:祥瑞.吉利祥和;万事如意.多用祝颂他人美满称心.[语出] 南北朝张成《造像题字》:“为亡父母敬造观音像一区;合家大小八口人等供奉;吉祥如意.” [辨形] 意;不能写作“义”;祥;不能写作“详”.[近义] 万事亨通 尽如人意 如愿以偿 [反义] 多灾多难 事与愿违 [用法] 一般作谓语、宾语.[结构] 联合式.

吉祥如意 龙凤呈祥 吉祥止止 祥云瑞气 王祥卧冰 和气致祥 麟趾呈祥 遇难呈祥 不祥之兆 威凤祥麟 祥麟威凤 威风祥麟 作善降祥 祥风时雨 佳兵不祥 遇难成祥 遵厌兆祥

吉祥如意,不祥之兆,吉祥止止 龙凤呈祥 祥云瑞气 和气致祥

1. 吉祥如意[jí xiáng rú yì] 祥:祥瑞.如意称心.多用祝颂他人美满称心.2. 不祥之兆[bù xiáng zhī zhào]兆:预兆.不吉利的预兆.3. 龙凤呈祥[lóng fèng chéng xiáng] 指吉庆之事.4. 瑞气祥云[ruì qì xiáng yún ] 瑞:祥瑞.天上云气呈现吉兆.旧因以为喜事降临的征兆.5. 遇难呈祥[yù nàn chéng xiáng] 碰到灾难也能化为吉祥.6. 吉祥善事[jí xiáng shàn shì ] 吉祥而美好的事情.7. 祥麟瑞凤[xiáng lín ruì fèng] 后比喻非常难得的人才.

吉祥如意 吉祥止止 龙凤呈祥 祥云瑞气 和气致祥 不祥之兆 王祥卧冰 麟趾呈祥 威凤祥麟 祥麟威凤 遇难呈祥 祥风时雨 佳兵不祥 威风祥麟 遵厌兆祥 作善降祥 遇难成祥

龙凤呈祥 吉祥安乐 安祥和蔼

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com