lzth.net
当前位置:首页 >> 用简便方法计算2.37x0.5x0.04x5 >>

用简便方法计算2.37x0.5x0.04x5

2.37x0.5x0.04x5 =2.37*【0.5x0.04x5】 =2.37*0.1 =0.237 多看概念 基础才好

2.37*5.4+2.37*5.6-2.37 =2.37*(5.4+5.6-1) =2.37*10 =23.7

3.7x5.4+0.37x46 =3.7x5.4+3.7x4.6 =3.7x(5.4+4.6) =3.7x10 =37

3.7x3.2+5.2x5+37x0.16-1.3x5.2 =3.7x3.2+3.7x1.6+5.2x(5-1.3) =3.7x3.2+3.7x1.6+3.7x5.2 =3.7x(3.2+1.6+5.2) =3.7x10 =37 祝开心

7.63×5.4+2.37×5.4-12.5×5.35×0.8 =(7.63+2.37)×5.4-(12.5×0.8)×5.35 =10×5.4-10×5.35 =10×(5.4-5.35) =10×0.05 =0.5

4.8x8.63x5.2+0.37 =8.63x4.8x5.2+0.37 =8.63x(5-0.2)x(5+0.2)+0.37 =8.63x(25-0.04)+0.37 =8.63x25-8.63x0.04+0.37 =8.6x25+0.03x25-8.63x0.04+0.37 =43x5+0.75-8.63x0.04+0.37 =215+0.75+0.25+0.12-8.63x0.04 =216.12-8.63x0.04 =215.7748

2.37×5.3+2.37×37+2.37 =2.37×(5.3+37+1) =2.37×43.3 =102.621 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com