lzth.net
当前位置:首页 >> 用2,6,7,8凑成24点,不重复 >>

用2,6,7,8凑成24点,不重复

1: (2 - 6 + 7) × 8 2: ((2 - 6) + 7) × 8 3: (2 - (6 - 7)) × 8 4: (2 + 7 - 6) × 8 5: ((2 + 7) - 6) × 8 6: (2 + (7 - 6)) × 8 7: (2 × (7 + 8)) - 6 8: 2 × (7 + 8) - 6 9: (2 × (8 + 7)) - 6 10: 2 × (8 + 7) - 6 11: (7 + 2 - 6) × 8 12: ...

(7+8)*2-6=24

算24的话,4x6,3x8都是最简单的。这道题也可以的。你看最后一个8,前面只要凑一个三就行。2+7-6不就=3吗?这个3乘以最后的那个8,不正是24吗? 所以是: (2+7-6)×8=24 满意请采纳,谢谢!

2 7 8 9算24点的答案如下: 1、(2 × (7 + 9)) - 8 2、2 × (7 + 9) - 8 3、(2 × (9 + 7)) - 8 4、 2 × (9 + 7) - 8 5、(7 + 9) × 2 - 8 6、((7 + 9) × 2) - 8 7、(9 + 7) × 2 - 8 8、((9 + 7) × 2) - 8 扩展资料 24点的游戏技巧 1、利用3×8=24、4...

24点游戏题目【9,7,14,2】共有20种算法 1. [14-﹙9-7﹚]×2 2. 2×[14+﹙7-9﹚] 3. ﹙2-14﹚×﹙7-9﹚ 4. 2×[﹙7-9﹚+14] 5. 2×[﹙14-9﹚+7] 6. 2×[7+﹙14-9﹚] 7. 2×[﹙14+7﹚-9] 8. ﹙9-7﹚×﹙14-2﹚ 9. [7-﹙9-14﹚]×2 10. 2×...

用加减乘除计算只有一种算法: 如果用上阶乘或根号,则有其他算法,如: (2+7+6-11)!=4!=24 [7-√(11-2)]×6]=24

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

1: (2 × 7 - 8) × 4 2: ((2 × 7) - 8) × 4 3: 4 × (2 × 7 - 8) 4: 4 × ((2 × 7) - 8) 5: 4 × (7 × 2 - 8) 6: 4 × ((7 × 2) - 8) 7: 4 × 7 - 8 ÷ 2 8: (4 × 7) - 8 ÷ 2 9: 4 × 7 -(8 ÷ 2) 10: (4 × 7) - (8 ÷ 2) 11: (7 × 2 - 8) × 4 12: ((7 × 2...

(7-6+2)*8 =(1+2)*8 =3*8 =24

电脑用枚举法算了一秒钟 然后告诉我-------没有答案

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com