lzth.net
当前位置:首页 >> 用4,3,8,9算24点 >>

用4,3,8,9算24点

共有四种不同算法,举例如下: 4+3+8+9=24 (9+3)×8÷4=24

4×(9-1)-8=4×8-8=32-8=24 4×8-(9-1)=32-8=24 4×8-9+1=32-9+1=23+1=24 9÷[(4-1)÷8]=9÷(3÷8)=9÷3/8=9×8/3=3×8=24 9÷(4-1)×8=9÷3×8=3×8=24 9×8÷(4-1)=72÷3=24

3×8÷(4-3)=24

初级算法无解, 用乘方可解:(10-4)^3/9, 用对数可解:lg9/lg3*10+4.

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

3×8×(5-4) =24×1 =24

(9÷3+3)x4 =6x4 =24

以下结果由该网址算出: http://www.dffy.com/tool/24.htm 1: (2 - 3 + 4) × 8 2: ((2 - 3) + 4) × 8 3: (2 - (3 - 4)) × 8 4: 2 × (3 × (8 - 4)) 5: 2 × 3 ×(8 - 4) 6: (2 × 3) × (8 - 4) 7: (2 + 4 - 3) × 8 8: ((2 + 4) - 3) × 8 9: (2 + (4 ...

(9-4-3)x12=24 4x9÷3+12=24 (12-9+3)x4=24

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com