lzth.net
当前位置:首页 >> 用5,7,8,9组成24点 >>

用5,7,8,9组成24点

(5+7-9)×8=24 希望我的回答对你有帮助,满意请采纳,谢谢。

1: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 2: 8 × 9 ÷(10 - 7) 3: (8 × 9) ÷ (10 - 7) 4: (8 ÷ (10 - 7)) × 9 5: 8 ÷ (10 - 7) × 9 6: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) 7: 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 8: 9 × 8 ÷(10 - 7) 9: (9 × 8) ÷ (10 - 7) 扩展资料: 技巧: 1、利用3×8=24、4×6=...

用7,8,9,10算24点,共有8种算法。 1、﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚=24 2、[8÷﹙10-7﹚]×9=24 3、9÷[﹙10-7﹚÷8]=24 4、8×[9÷﹙10-7﹚]=24 5、9×[8÷﹙10-7﹚]=24 6、[9÷﹙10-7﹚]×8=24 7、8÷[﹙10-7﹚÷9]=24 8、﹙8×9﹚÷﹙10-7﹚=24 24点游戏规则...

(2×5-7)×8=3×8=24

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

(5+7)×(9-7) =12×2 =24 希望能帮到你,满意请采纳,谢谢。

(5+7)X(9-7)=24 用到阶乘的: [(9-7)+(7-5)]!=24 (7-7)+(9-5)!=24 [(7-5)的(9-7)次方]!=24 对数再阶乘的: 【log(7-5)为底(9+7)的对数】!=24 求采纳!🙏🙏🙏

(5+7-9)x8 =3x8 =24

6÷(7-5)×8=24 (5+7-8)×6=24 6÷(9-7)×8=24 8÷(9-7)×6=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com