lzth.net
当前位置:首页 >> 100以内列竖式计算题 >>

100以内列竖式计算题

比如:第一组A、列竖式计算: (1)350÷60 (2)780÷26 (3)66*23 (4)895÷35 (5)378÷42 B、混合运算: (1)480-180+60 (2)480-(180+60)(3)360÷40*9 (4)360÷(40*9) (5)90-40*2 第二组A、列竖式计算: (1)614÷80 (2)786÷23 (3)150*26 (4)

77-46+32 65-38+26 79+19-56 56+74-26 = = = = = = = = 58-36+27 84-27+16= 4+27-16 = = = = = = 93+23+94 69-(39-23) 99+(25-24) = = = = = = 77-76+32 61-38+26 79+19-16 16+77-26 = = = = = = = = 18-36+27 87-27+16 30+(23-29) = = = = = = 73

= = 22+22+84 82-(28-22) 88+(88-28)= = = = = = 77-46+72 67-78+26 78+28-76 76+74-26= = = == = = =78-76+27 84-27+26= 4+27-26= = = = = = 87+27+84 68-(78-27) 88+(

0.45*2.5= 0.8*1.25= 0.3*3.6= 0.3*0.3= 10*0.07= 0.3*1.4= 0.05*7= 0.92*0.4= 0.2*0.26= 0.14*4= 0.02*0.1= 1.2*0.3=0.2*0.4= 8.2+1.8= 100-35.22= 2.3*4= 2.5*0.4= 2.4*5=

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 432÷24= 625÷23= 837÷43= 360-90= 200÷45= 900÷30 12*40 480÷80 420÷60 100*26 2400+300 5600÷70 320+

0.86*7 2.14*62 0.375*121.8*3950.45*1081.056*25 1.8*230.37*0.41.06*25 7*0. 1000÷25= 160*600= 20*420= 290*300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400= 680+270=

加减混合运算例子解析83+27-64解题思路:四则运算规则(按顺序计算,先算乘除后算加减,有括号先算括号,有乘方先算乘方)即脱式运算(递等式计算)需在该原则前提下进行解题过程:83+27-64=110-64=46扩展资料$竖式计算-计算结果:将减数与被减数个位对齐,再分别与对应计数单位上的数相减,不够减的需向高位借1,依次计算可以得出结果,减数小于被减数将两数调换相减最后结果加个负号;小数部分相减可参照整数相减步骤;解题过程:步骤一:10-4=6 向高位借1步骤二:11-6-1=4 向高位借1步骤三:1-0-1=0根据以上计算步骤组合计算结果为46存疑请追问,满意请采纳

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com