lzth.net
当前位置:首页 >> 2,4,6,7这四个数,经过怎样的运算才能得到24,算式是... >>

2,4,6,7这四个数,经过怎样的运算才能得到24,算式是...

用2,4,6,7算24点,共有47种算法。 6+[﹙2×7﹚+4] [6+﹙2×7﹚]+4 2+[﹙7×4﹚-6] [4+﹙7×2﹚]+6 [﹙7×2﹚+6]+4 [﹙7×2﹚+4]+6 [﹙2×7﹚+4]+6 ﹙7-4﹚×﹙6+2﹚ 4+[﹙2×7﹚+6] ﹙4+6﹚+﹙7×2﹚ ﹙2+6﹚×﹙7-4﹚ 2+[﹙4×7﹚-...

你好!24点游戏题目【2,4,6,7】共有3种算法 1. 6+[﹙2×7﹚+4] 2. [6+﹙2×7﹚]+4 3. [4+﹙7×2﹚]+6

((7-5)*4)*3 (7-5)*(4*3)

2*((1+7)+4) 2*(1+(7+4)) 2*((1+4)+7) 2*(1+(4+7)) 2*((7+1)+4) 2*(7+(1+4)) 2*((7+4)+1) 2*(7+(4+1)) 2*((4+1)+7) 2*(4+(1+7)) 2*((4+7)+1) 2*(4+(7+1)) (1-(2-7))*4 ((1-2)+7)*4 ((1+7)-2)*4 (1+(7-2))*4 ((1+7)+4)*2 (1+(7+4))*2 ((1+4)+7)*2...

用"1,2,5,8,这4个数,经过怎样的运算得到24呢 ∴(1×5-2)×8=24 (1+5)×8÷2=24 2×(8+5﹣1)=24 (5-1)×(8﹣2)=24

你好!用2,3,4,6算24点,共有100种算法。 4÷[﹙3-2﹚÷6] ﹙6×3﹚+﹙4+2﹚ [﹙4÷2﹚+6]×3 2+[﹙3×6﹚+4] 4×[﹙6÷2﹚+3] [6×﹙3-2﹚]×4 ﹙2+4﹚+﹙6×3﹚ 2+[4+﹙6×3﹚] [﹙6×3﹚+2]+4 ﹙6×3﹚+﹙2+4﹚ [4×﹙3-2﹚]×6 [4+﹙6×3﹚...

9*10-7*8-10=24

2×4×(6-3)=24 2×6+3×4=24 6×4×(3-2)=24

(5-4+2)x8=24 4x5+8÷2=24

根据题干分析可得:2×6+8+4,=12+8+4,=24,故答案为:2×6+8+4.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com