lzth.net
当前位置:首页 >> 2,4,6,7这四个数,经过怎样的运算才能得到24,算式是... >>

2,4,6,7这四个数,经过怎样的运算才能得到24,算式是...

用2,4,6,7算24点,共有47种算法。 6+[﹙2×7﹚+4] [6+﹙2×7﹚]+4 2+[﹙7×4﹚-6] [4+﹙7×2﹚]+6 [﹙7×2﹚+6]+4 [﹙7×2﹚+4]+6 [﹙2×7﹚+4]+6 ﹙7-4﹚×﹙6+2﹚ 4+[﹙2×7﹚+6] ﹙4+6﹚+﹙7×2﹚ ﹙2+6﹚×﹙7-4﹚ 2+[﹙4×7﹚-...

你好!24点游戏题目【2,4,6,7】共有3种算法 1. 6+[﹙2×7﹚+4] 2. [6+﹙2×7﹚]+4 3. [4+﹙7×2﹚]+6

((7-5)*4)*3 (7-5)*(4*3)

10×6÷3+4=24 (10-6+4)×3=24 6×3+10-4=24 3×(10-4)+6=24

4×6×(3-2)=24 (3-2)×4×6=24 4×(3-2)×6=24 6×(3-2)×4=24 (3-2)×6×4=24 3×6+2+4=24

(9+2-5)×4=24 (4+2)×(9-5)=24 2×(9+5)-4=24

9*10-7*8-10=24

1: (3 + 3 ÷ 7) × 7 2: (3 + (3 ÷ 7)) × 7 3: (3 ÷ 7 + 3) × 7 4: ((3 ÷ 7) + 3) × 7 5: 7 × (3 + 3 ÷ 7) 6: 7 × (3 + (3 ÷ 7)) 7: 7 × (3 ÷ 7 + 3) 8: 7 × ((3 ÷ 7) + 3)

﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚ [8÷﹙10-7﹚]×9 9÷[﹙10-7﹚÷8] 8×[9÷﹙10-7﹚]

(9-6)×4×2 =3×4×2 =12×2 =24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com