lzth.net
当前位置:首页 >> 5.5.8.10怎么算24点 >>

5.5.8.10怎么算24点

1: (5 + 10) ÷ 5 × 8 2: ((5 + 10) ÷ 5) × 8 3: (5 + 10) ÷ (5 ÷ 8) 4: (5 - 10 ÷ 5) × 8 5: (5 - (10 ÷ 5)) × 8 6: (5 + 10) × 8 ÷ 5 7: ((5 + 10) × 8) ÷ 5 8: (5 + 10) × (8 ÷ 5) 9: 8 ÷ 5 ×(5 + 10) 10: (8 ÷ 5) × (5 + 10) 11: 8 ÷ (5 ÷ (5...

你好!用4,5,8,10算24点,共有24种算法。 ﹙8+4﹚×﹙10÷5﹚ ﹙10÷5﹚×﹙8+4﹚ [4-﹙8÷5﹚]×10 ﹙8+4﹚÷﹙5÷10﹚ ﹙10÷5﹚×﹙4+8﹚ 10×[4-﹙8÷5﹚] 4×[8-﹙10÷5﹚] 5×[﹙8÷10﹚+4] [10×﹙8+4﹚]÷5 10÷[5÷﹙8+4﹚] [﹙4+8﹚÷5]×10 [8-...

(10-8+5-3)!= 1×2×3×4=24 希望采纳

(5+7)*(10-8)=24

[( 5 × 6 ) ÷ 10 ] × 8 [ ( 5 × 6 ) × 8 ] ÷ 10 [( 5 × 8 ) - 6 ] - 10 还有好多种算法

全加 还有10/5=2 5-2=3 8*3=24

你好,你的这4个数字是不能列式计算得24的,所以此题无解,请采纳!

1. ﹙5+10﹚×﹙8÷5﹚ 2. ﹙8÷5﹚×﹙5+10﹚ 3. [8×﹙10+5﹚]÷5

(5+10)*8/5=24

(10+5)÷5×8=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com