lzth.net
当前位置:首页 >> 50道小数除法脱式计算 >>

50道小数除法脱式计算

5.3*6.3+2.3= 4.4*7.3+5.3= 4*8.8+1.5= 4.1*0.8-0.2= 9.9*1.4+0.6= 6.4*2.4+3.6= 12.48-4*9.7= 9.8*1.3-0.3= 4.8*9.1-0.5= 2.9+0.6*7.5= 4.2*1.8-0.1= 8.6*6.5+6.4= 5.59-3*4.3= 0.2*5.6+2.5= 3.053-0.1*5.3= 9.4*8.4+5.8= 0.5*4.6+7.1= 6.908-1.3

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 * 49/9 - 4/3 5. 8/9 * 15/36 + 1/27 6. 12* 5/6 2/9 *3 7. 8* 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 9. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 12. 9 * 5/6 + 5/6

6x-0.4*6 = 9.6 118-2*( 4.1 + X ) = 55 4x +80 = 160 9.6÷X = 0.8 4.8-X = 3*( X + 6 ) 4.3X-1.5 + 3.2X = 4.52.7X-1.6 = 38.9 X÷4.5 = 20(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.

小数除法 1) 1.4÷0.5= 2) 1.55÷0.5= 3) 3.15÷0.7= 4) 1.86÷0.2= 5) 1.04÷0.8= 6) 0.38÷0.1= 7) 1.36÷0.2= 8) 1.16÷0.4= 9) 0.12÷0.6= 10) 0.27÷0.9= 11) 0.48÷0.2= 12) 8.73÷0.9= 13) 0.72÷0.3= 14) 0.46÷0.1= 15) 0.22÷0.2= 16) 3.45÷0.5= 17) 4.62÷0.6

1、在计算19.76÷0.26时,应将其看作( )÷( )来计算,运用的是( )的性质.2、两个因数的积是0.45,其中的一个因数是1.2,另一个因数是( ).3、9.9898…是一个( )小数,用简便方法记作( ).4、20÷3的商用简便方法记作( ),

下面各题怎样算简便就怎样算.6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8

55÷(5.5÷10)=55÷0.55100942÷37.68+55.4=25+55.4=80.41.57÷3.14-0.2=0.5-0.2=0.3785÷15.7*3=50*3=15018.84÷3.14÷4=6÷4=1.5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com