lzth.net
当前位置:首页 >> y A x求导 >>

y A x求导

方法一:对数求导法 y = a^x lny = ln(a^x) = x lna,两边对x求导 1/y * dy/dx = lna * 1 dy/dx = lna * y dy/dx = a^x lna 方法二:定义 d/dx a^x = lim(h->0) [f(x + h) - f(x)]/h = lim(h->0) [a^(x + h) - a^x]/h = lim(h->0) (a^x a^h - a^...

x^n对x求导得到的就是n*x^(n-1) 这是一定要记住的公式, 所以这里的x求导得到的就是常数1, 而常数a对x求导为0, 所以求导得到(x+a)'=1

如图

y=a^(x^a) lny=x^alna y'/y=lna×ax^(a-1) y'=a^(x^a)×lna×ax^(a-1)

y=x^a,那么由导数的定义得到 y'=lim(dx趋于0) [(x+dx)^a -x^a] /dx =lim(dx趋于0) [a*x^(a-1)*dx +a*(a-1)/2 *x^(a-2)*dx^2+……+dx^a] /dx =lim(dx趋于0) a *x^(a-1) +a*(a-1)/2 *x^(a-2)*dx+……+dx^(a-1) 代入dx趋于0,显然后面的项都等于0 于是...

导数为-1/(x-a)^2

供参考。

反函数才对y 求导

解: y=(x-a)(x-b)(x-c) =(x-a)'(x-b)(x-c)+(x-a)[(x-b)(x-c)]' =1·(x-b)(x-c)+(x-a)[(x-b)'(x-c)+(x-b)(x-c)'] =(x-b)(x-c)+(x-a)[1·(x-c)+(x-b)·1] =(x-b)(x-c)+(x-a)(2x-b-c) =x²-bx-cx+bc+2x²-bx-cx-2ax+ab+ac =3x²-2(a+b+c)...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com